Tunnustused

"Parim ehitaja"

Eesti Arhitektide Liit (EAL) omistas 2011. aasta "parima ehitaja" tiitli ning teenetemedali Erko Karole Metek OÜ-st erilahendustega metallfassaadide oskusliku ehitamise eest, vastutulelikkuse, arhitekti arvamust ja vajadusi arvesse võtva suhtumise, loova koostöö ning omapoolse maksimaalse panustamise eest tulemusse.